Prezentacija naselja Feketić
Najlepše uređen prostor ispred kuće 2024

O nama

[Otvori na novoj stranici]

Kakav trag ostavljamo u istoriji? Mjesto gdje živimo kakve priče priča?  Zajednica, koja ovdje živi da li čuva svoju zadužbinu? Da li će čovjek budućnosti imati na što da se osvrne poslje proteklih decenija? Ptice što proleću nad nama da li vide očuvanu prirodu ili pustinju? Imamo li ideje za izazove sadašnjosti? Da li stvaramo svoju budućnost? Jedna izreka kaže da riječ odleti, ali  pisanje ostaje.

Pokretanjem nove veb stranice naselja Feketić, izražavamo našu posvećenost prema našem selu i okolini.  Sajt će biti kreiran u junu 2019. godine, u saradnji  Mjesne Zajednice Feketić i Mađarskog udruženja za njegovanje kulture i očuvanje lokalne istorije ’’Feketić’’. U duhu obnove i angažmana, koji je formulisan ovog proljeća.  Mi smo sebi postavili za cilj prikaz digitalizovane lokalne istorije Feketića; očuvanje lokalnog duhovnog i materijalnog nasleđa; podsticanje procesa u zajednici; promovisanje nacionalne, Evropske i univerzalne kulture; praćenje rada, aktivnosti Civilnih organizacija  ( NVO) i institucija; njegovanje mađarske kulture; dinamizam lokalnog javnog života, koji je zasnovan na građanskom učešću; integrisanje života zajednice u procese razvoja i shvatanja u širem okruženju; podsticanje saradnje sa naseljima u Mađarskoj i Srbiji; stvaranje prilike da se predstave, za zajednice uključene u razvoj našeg naselja; za razvoj naselja, poboljšanje kvaliteta života i životne sredine; podsticanje društvenih poteza, kako bi se postiglo napredovanje u domovini; razvijanje odnosa lokalnog društva; posebno posvećena pažnja na mlade ljude u organizovanju aktivnosti za stvaranje bolje životne sredine; stalan kontakt sa mještanima, koji borave u inostranstvu radi studiranja ili rada; predstavljanje programa za porodične i međugeneracijske odnose; održavanje kulturnih odnosa između autohtonih naroda; prezentacija Opštine i Mjesne Zajednice; promovisanje priključenja Evropskoj Uniji; promovisanje znanja o elektronskim javnim uslugama digitalnog svijeta; predstavljanje državnih, nacionalnih, vjerskih, društvenih praznika i praznika koji se vezuju za naselje; objavljivanje javnih, lokalnih, umjetničkih i stručnih publikacija vezanih za naselje i zajednicu; interpretiranje lokalne ekonomije, koja koristi kao izvore individualno i društveno znanje i kreativnost... U realizaciji ovih ciljeva je ova veb stranica jedan veoma važan stepenik.

Jedna platforma, na kojoj možemo dati vijesti svijetu, o svemu što je Feketić.  Jedna veza, koja digitalno pomaže povezivanje.